Opbouw

Woordenschat

Bij de module woordenschat gebruiken we de volgende cyclus om te komen tot het aanleren van nieuwe
woordclusters bestaat uit 4 fasen:
– voorbewerken;
– semantiseren;
– consolideren;
– controleren.