Dagelijkswoordenschat

Bij de module woordenschat gebruiken we de volgende cyclus om te komen tot het aanleren van nieuwe
woordclusters bestaat uit 4 fasen:
– voorbewerken;
– semantiseren;
– consolideren;
– controleren.

Bestel nu uw schoollicentie

DagelijksWoordenschat voor uw school kort samengevat:

- Gratis accounts voor al uw leerlingen.
- Leerkrachten monitoren de resultaten van uw groep.
- 5 woorden/uitdrukking per dag
Inloggen